System przywoławczy bezprzewodowy – zastosowania

System przywoławczy bezprzewodowy to rewolucja w zakresie logistyki komunikacyjnej. Założeniem systemu jest możliwość bezprzewodowego porozumiewania się z dowolnego miejsca znajdującego się w zasięgu nadajników, przyspieszenie procesu komunikacji, możliwość utrzymywania stałego, bieżącego kontaktu i znaczna oszczędność czasu. Przeczytaj ten artykuł i sprawdź, czemu warto zainwestować w ten system – http://www.lrspoland.pl/.

Jak działa system?

System przywoławczy bezprzewodowy jest to swego rodzaju siatka urządzeń przenośnych powiązanych z nadajnikami, które zapewniają ich użytkownikom pełną mobilność i możliwość przemieszczania się, będąc jednocześnie w stałym kontakcie. Założeniem systemu jest możliwość szybkiego ostrzegania się o zaistniałym zagrożeniu, wysyłaniu alertów i poleceń przywołujących. System ma za zadanie usprawniać proces zarządzania personelem lub jego kontrolowania. Urządzenia tworzące system przywoławczy bezprzewodowy wyposażone są w przyciski i wyświetlacze. Osoba nawiązująca kontakt z adresatem wysyła komunikat poprzez wciśnięcie przycisku lub nadanie komunikatu słownego, a także wiadomości tekstowej. Sposób dokonującej się komunikacji jest zależny od zastosowanych urządzeń, a ich dobór podyktowany jest indywidualnymi wyborami.

Zastosowanie systemu przywoływaczy

System przywoływania bezprzewodowego znajduje szerokie zastosowanie. Jego obecność spotykana jest w wielu branżach i obiektach. Idealnie nadaje się zarówno do wysyłania poleceń przywołujących i sygnałów alarmowych, jak i umożliwienia zwykłej komunikacji, wymiany zdań, zadania pytania i uzyskania szybkiej odpowiedzi bez konieczności przemieszczenia się w miejsce, gdzie znajduje się osoba, od której potrzebujemy uzyskać informację. Sprawdźmy dwa najczęstsze zastosowania systemu.

Branża związana z ochroną zdrowia

Najbardziej powszechnym zastosowaniem bezprzewodowych systemów przywoławczych jest szeroko rozumiana służba zdrowia. System idealnie sprawdza się w szpitalach, przychodniach i domach spokojnej starości. Jest to rozwiązanie, które umożliwia zapewnienie prawnego wymogu dotyczącego umieszczenia w placówkach ochrony zdrowia systemu alarmowo-przywoławczego. System bezprzewodowy nie tylko zapewnia możliwość wypełnienia wymagania stawianego przez ustawę, ale także w znaczny sposób usprawnia i ułatwia możliwości alarmowania i przywoływania. System przywoławczy bezprzewodowy przeznaczony dla szpitali i domów opieki ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i rezydentów placówek. Jest to możliwe dzięki usprawnieniu komunikacji i możliwości wczesnego ostrzegania, przywoływania i reagowania przez personel medyczny. System służy pacjentowi, który za pomocą jednego przycisku może szybko przywołać pielęgniarkę. Również pielęgniarka zyskuje szybką możliwość komunikacji np. z lekarzami, kiedy nagle zmieni się stan zdrowia pacjenta, który będzie potrzebował szybkiej interwencji. System ma możliwość dowolnej konfiguracji i zaprogramowania urządzeń. Może on ostrzegać przez możliwość nadawania komunikatów słownych, wysyłania sygnałów świetlnych w postaci kolorowych i mrugających świateł lub np. z sygnałem dźwiękowym i wyświetlającym się numerem sali, z której dochodzi wołanie o pomoc.

Lokale gastronomiczne

Branża gastronomiczna to drugie najczęstsze zastosowanie systemów przywoływania bezprzewodowego. O ile w przypadku służby zdrowia priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, o tyle branża gastronomiczna stosuje systemy przywoływania celem zwiększenia jakości obsługi klienta. Urządzenia wyposażone w przycisk służą dyskretnemu, szybkiemu i sprawnemu wezwaniu kelnera do stolika klienta. Dzięki takiemu rozwiązaniu, klient zyskuje dwa znaczące udogodnienia. Po pierwsze, wyeliminowany został krępujący tradycyjny sposób przywoływania kelnera przy pomocy mimiki twarzy czy skinienia. Po drugie, w przypadku zatłoczonej restauracji, tradycyjny sposób przywołania bywa nieskuteczny, ze względu na ograniczone możliwości zauważenia gestu klienta przez kelnera. Urządzenie jest niewielkiego rozmiaru, można je schować do kieszeni, w żaden sposób zatem nie zaburza komfortu przestrzennego.